REGULAMIN


Do oceny możesz zgłosić materiał literacki publikowany w sieci
bądź przesłany nam na priv, e-mailem

✉ wspolnymisilamifuzja@gmail.com ✉


Każda z nas ma własne kryteria oceny – przed zgłoszeniem zapoznaj się z PODSTRONAMI.
Przy przenoszeniu materiału między kolejkami uwzględniamy datę zgłoszenia.
Poinformuj nas wcześniej o planowanych zmianach w zgłoszonej treści
[nie dotyczy publikacji kolejnych rozdziałów].
Mamy nieograniczony czas na wystawienie opinii.
Po publikacji czekamy na Twój komentarz pod oceną.
Na wszelkie pytania chętnie odpowiadamy TUTAJ.
Po rezygnacji z oceny nie możesz powrócić do kolejki bez ponownego zgłoszenia.
Zgłaszając się, wyrażasz zgodę na kopiowanie i cytowanie treści oraz linkowanie adresu.
[Włącz opcję kopiowania treści na czas oceniania lub wyślij nam tekst prywatnie].

Nie wyznaczamy minimalnej liczby postów/rozdziałów/słów/znaków. Ważne, by tekstu było tyle, aby dało się z niego wnioskować i napisać o nim coś więcej. 

Po przyjęciu zgłoszenia dalsze informacje na temat oceny zawsze pozostawiamy w skrzynce mailowej. Prosimy, sprawdzaj regularnie pocztę. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości – poinformujemy Cię o tym, a jeśli nie odpowiesz na wiadomość – odmówimy oceny. Ekipa WS rości sobie jednak prawo do odmowy również bez podania konkretnej przyczyny. Dodatkowo ocenialnia pełni funkcję wolontariatu, więc nie popędzaj nas – wbrew pozorom mamy przecież życie poza internetem.

Rościmy sobie również prawo do przerwania oceny nadesłanego materiału w dowolnym momencie – gdy uznałyśmy, że wyczerpałyśmy temat. [Dotyczy głównie prac długich oraz bardziej wymagających].


UWAGA!
Nie potrzebujemy Twoich danych osobowych, poza adresem e-mail i adresem strony, na której publikujesz tekst (chyba że wysyłasz go na priv). Choć, zgodnie z RODO, stajemy się posiadaczami tych danych, nie rościmy sobie z tego tytułu żadnych praw ani nie wykorzystujemy twoich danych w kwestii marketingowej. 

Strona Wspólnymi Siłami wykorzystuje za to pliki cookies.